Skip to content

HM financiën

HM financiën bestaat sinds 1998 en ondersteunt non-profit organisaties bij hun financiële huishouding. Door de jaren heen is een breed scala aan organisaties bediend. Daardoor is er ruime ervaring ontwikkeld op de terreinen van financieel management en financiële administraties bij non-profit organisaties. Ook in organisatorische en communicatieve aspecten van de financiële huishouding heeft HM financiën de nodige kunde opgebouwd.

Visie op geld & de non-profit organisatie

De financiën staan ten dienste van de doelstellingen van de organisatie, een middel om deze doelstellingen te bereiken. Vanuit verschillende functies in een organisatie kan met behulp van de financiën gestuurd worden. Bij voorkeur vindt deze sturing plaats op het juiste niveau, passend bij de verantwoordelijkheden van betreffende personen of entiteiten. Als dit gebeurt met heldere communicatie en een goede samenwerking draagt dit bij aan het efficiënt omgaan met de beschikbare gelden.

Een financiële afdeling of financieel medewerker kan dit geheel ondersteunen. Daarnaast heeft een financiële afdeling of financieel medewerker ook oog voor eisen vanuit bijvoorbeeld wetgeving, arbeidsvoorwaarden, financiers en gedragscodes.

Sectoren


Diverse organisaties uit onderstaande sectoren hebben HM financiën ingeschakeld:

 • Landschap, natuur en milieu
 • Ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel
 • Biologische voeding
 • Vakbondsondersteuning
 • Kinderopvang
 • Zorg
 • Migratie 

Diensten

HM financiën verleent verschillende diensten. Een beschrijving hiervan is te vinden op diverse pagina’s van onze website. De dienstverlening kan breed zijn en soms heel specifiek. Schroom niet om contact op te nemen.

Financieel management non profit, financiële administratie non profit, financieel management not for profit, financiële administratie not for profit

HM financiën

HM financiën bestaat sinds 1998 en ondersteunt non-profit organisaties bij hun financiële huishouding. Door de jaren heen is een breed scala aan organisaties bediend. Daardoor is er ruime ervaring ontwikkeld op de terreinen van financieel management en financiële administraties bij non-profit organisaties. Ook in organisatorische en communicatieve aspecten van de financiële huishouding heeft HM financiën de nodige kunde opgebouwd.

Visie op geld & de non-profit organisatie

De financiën staan ten dienste van de doelstellingen van de organisatie, een middel om deze doelstellingen te bereiken. Vanuit verschillende functies in een organisatie kan met behulp van de financiën gestuurd worden. Bij voorkeur vindt deze sturing plaats op het juiste niveau, passend bij de verantwoordelijkheden van betreffende personen of entiteiten. Als dit gebeurt met heldere communicatie en een goede samenwerking draagt dit bij aan het efficiënt omgaan met de beschikbare gelden.

Een financiële afdeling of financieel medewerker kan dit geheel ondersteunen. Daarnaast heeft een financiële afdeling of financieel medewerker ook oog voor eisen vanuit bijvoorbeeld wetgeving, arbeidsvoorwaarden, financiers en gedragscodes.

Sectoren


Diverse organisaties uit onderstaande sectoren hebben HM financiën ingeschakeld:

 • Landschap, natuur en milieu
 • Ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel
 • Biologische voeding
 • Vakbondsondersteuning
 • Kinderopvang
 • Zorg
 • Migratie 

Diensten

HM financiën verleent verschillende diensten. Een beschrijving hiervan is te vinden op diverse pagina’s van onze website. De dienstverlening kan breed zijn en soms heel specifiek. Schroom niet om contact op te nemen.